فاطمه فرهاد، نویسنده‌ی مجله کودک، برای مخاطبین سایت آی‌قصه یک انیمیشن جذاب دیگر از ساخته‌های کمپانی پیکسار و دیزنی معرفی ...

به گزارش فاطمه فرهاد، نویسنده‌ی مجله کودک، وابسته به اپلیکیشن قصه کودکانه آی‌قصه: استودیو انیمیشن پیکسار در سال ۱۹۹۵ اولین ...

به گزارش فاطمه فرهاد، نویسنده‌ی مجله کودک، تیم پژوهشی و آموزشی شرکت دنیای کودکان آی قصه: انیمیشن soul که در ...